Furnizare de energie

Furnizare de energie

În 2014, Compania NEXT ENERGY PARTNERS S.R.L. și-a extins activitatea prin înființarea departamentului de furnizare energie electrică sub denumirea Next Energy Furnizare.

Next Energy Furnizare își propune să se încadreze printre cei mai buni furnizori competitivi de energie electrică prin servicii de înaltă clasă aduse clienților. Prin revizuirea continuă a proceselor și sistemelor noastre care să reflecte întocmai schimbările din piață de energie, suntem implicați în furnizarea de servicii eficiente și adecvate pentru afacerea dumneavoastră prin oferirea de servicii complete, prețuri competitive și condiții contractuale foarte avantajoase:

 • Asistenţă pre-contractuală
 • Energie electrică la costuri mai reduse faţă de companiile tradiţionale
 • Prognoze de consum
 • Soluţii de furnizare a energiei pe paliere orare
 • Calcule de reducere a costurilor pentru consum
 • Compensarea abaterilor de la prognoza
 • Instalări de sisteme de măsura
 • Facturi simple şi transparente; Nu trebuie să alegeţi dintr-o lista ambiguă de tarife
 • Preţuri fixe pentru întreaga perioadă contractuală (12 luni sau mai mult), indiferent de preţul pieţei – chiar dacă acesta urcă, preţurile noastre rămân la fel
 • Sistem de plăţi mult mai flexibil decât al operatorilor istorici
 • Consultanţă privind eficienţa energetică a clienţilor
 • Disponibilitate 24 din 24; servicii de asistenţă clienţi prin telefon sau e-mail 24/24

Orice consumator final își poate schimba furnizorul de energie electrică, iar procesul de schimbare este GRATUIT.

Pentru a vă putea schimba furnizorul de energie electrică, este necesar să urmați câțiva pași simpli:

 1. Solicitarea unei oferte personalizate sau alegerea unei oferte-tip
 2. Agrearea contractului de furnizare a energiei electrice
 3. Semnarea contractului de furnizare a energiei electrice
 4. Notificarea furnizorului actual, a operatorului de rețea și a noului furnizor cu privire la denunțarea contractului

Puteți solicita o ofertă prin următoarele mijloace:

 • Prin prezentare la punctul de lucru la adresa: Str. Vasile Lascăr nr. 30, etaj 2, ap. 2, sector 2, București;
 • La adresa de e-mail [email protected];
 • Telefonic la numărul de telefon 316.44.00;
 • Prin fax la numărul 316.44.96;
 • Prin completarea formularului on-line de pe pagina de internet nextenergy.ro.

Pentru mai multe detalii, puteți consulta ghidul alegerii furnizorului de energie conform ordinului ANRE 88/2009 cu modificările și completările ulterioare și ordinului ANRE 14/2011, Procedura de schimbare a furnizorului sau ne puteți contacta la adresa de email [email protected], sau la numărul de telefon 021 316 44 00.

Nota: Procesul de schimbare a furnizorului este gratuit, fiind interzisă perceperea oricăror taxe sau tarife legate de parcurgerea acestuia.

În afara procedurii propriu-zise de schimbare a furnizorului, este imperios necesar să analizați câteva clauze existente în contractele standard de furnizare.

Contractul standard Next Energy Furnizare cuprinde următoarele clauze principale:

 • Durata contractului este de minim 12 luni;
 • Denunțarea contractului se poate face prin notificarea cu 21 de zile înainte de data schimbării furnizorului;
 • Tariful este cel agreat de către consumator, în urma ofertei;
 • Factura se emite în primele 10 zile lucrătoare ale fiecărei luni contractuale pentru luna anterioară de consum;
 • Factura se achită până în ultima zi bancară a lunii în cursul căreia este emisă, într-unul dintre conturile:
  • UniCredit Bank: RO89BACX0000000776096006
  • BRD: RO59BRDE441SV15336104410
  • Trezorerie: RO58TREZ3065069XXX014431
  • BCR: RO04RNCB0082124317830001
 • Cantitatea facturată lunar se preia de la operatorul de rețea din zona dumneavoastră de distribuție, în primele zile ale lunii în curs pentru luna anterioară. Această cantitate poate fi măsurată, estimată sau transmisă de către consumator (click aici pentru a transmite indexul).

Pentru încheierea contractului de furnizare a energiei electrice pentru un consumator casnic, Next Energy Furnizare solicită următoarele documente:

 • Oferta de furnizare a energiei electrice acceptata prin semnatura;
 • Informatii precontractuale: Formularul de Contract completat;
 • Actul de identitate al solicitantului, în copie;
 • Actul de proprietate sau alt document care sa ateste dreptul de folosinta asupra spatiului care face obiectul locului de consum respectiv si acordul scris al proprietarului de drept pentru încheierea contractului de furnizare a energiei electrice (dacă această mențiune nu se regăsește înscrisă în actul de deținere a spațiului) in copie;
 • Copia ultimei facturi de energie electrică emisă de furnizorul actual de energie.

 

Pentru încheierea contractului de furnizare a energiei electrice pentru un consumator noncasnic, furnizorul Next Energy Furnizare solicită următoarele documente:

 • Oferta de furnizare a energiei electrice acceptata prin semnatura si stampila;
 • Informatii precontractuale: Formularul de Contract completat;
 • Certificatul de înregistrare la Camera de Comerț și Industrie – Oficiul Național al Registrului Comerțului (CUI), în copie;
 • Actul de identitate al reprezentantului legal sau al persoanei imputernicite sa reprezinte societatea (impreuna cu documentul de imputernicire semnat de reprezentantul legal al societatii);
 • Actul care atesta dreptul de utilizare a spatiilor incluse in contract, in copie; *In cazul in care spatiile sunt inchiriate, este necesara semnarea de catre proprietarul spatiului a unui document de preluare a datoriilor in cazul neachitarii de catre chirias a facturilor de energie.
 • Copia avizului tehnic de racordare sau a Certificatului de racordare existent pentru locul/locurile de consum;
 • Copia ultimei facturi de energie electrică emisă de furnizorul actual de energie.

 

Formularul de contract poate fi descărcat aici.

Vă rugăm să consultați Contractul standard de furnizare (clienti casnici si clienti noncasnici), împreună cu anexele acestuia si conditiile generale pentru furnizarea energiei electrice.

Odată ce cunoașteți toate aceste detalii veți putea lua o decizie informată, în cunoștință de cauză, cu privire la schimbarea furnizorului de energie electrică.

Vezi aici si DREPTURILE SI OBLIGATIILE clientilor NEXT ENERGY PARTNERS.

 

Informaţii privind exercitarea dreptului de retragere

Dreptul de retragere

Aveţi dreptul de a vă retrage din prezentul contract, fără a preciza motivele, în termen de 14 zile. Perioada de retragere expiră după 14 zile începând de la ziua încheierii contractului.

Pentru a vă exercita dreptul de retragere trebuie să ne informaţi cu privire la decizia dumneavoastră de a vă retrage din prezentul contract. Solicitarea de retragere din contract poate fi transmisă prin poştă, fax sau e-mail (aceste date de contact le regăsiți în contractul încheiat). Solicitarea trebuie să fie neechivocă. În acest scop, puteţi folosi modelul de retragere de mai jos. Pentru a respecta termenul-limită de retragere este suficient să transmiteți solicitarea privind exercitarea dreptului de retragere înainte de expirarea perioadei de retragere.

 Consecinţele retragerii

Dacă aţi solicitat începerea prestării serviciului de furnizare a energiei electrice în perioada de retragere, ne datoraţi o sumă proporţională cu serviciile furnizate până în momentul în care ne-aţi comunicat exercitarea dreptului de retragere din prezentul contract, în raport cu acoperirea totală a contractului.

 Model formular de retragere – conform Ordonanței 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniştii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

Către

Societatea NEXT ENERGY PARTNERS S.R.L.

Vă informez prin prezenta cu privire la retragerea mea din contractul nr. ………………….. din …………………………….., având ca obiect furnizarea energiei electrice la locul de consum situat în ……………………………………………………………………………………………………………. județul/sectorul ……………………………….număr loc consum ……………………………. cod de identificare al locului de consum (POD)……………………………………………………………………, cod de identificare al punctului de măsurare………………………………………………………..

 

Nume client ………………………………………………………

Telefon ………………………..

Email ………………………….

Semnătura client                                                                                                          Data

……………………………………….                                                                      ……………………………………………

Aceasta este aplicabilă doar clienților casnici – consumator definit ca orice persoană fizică sau grup de persoane fizice constituite în asociaţii, aşa cum sunt definite la art. 2 pct. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Deranjamente

Pentru deranjamente, vă rugăm să sunați la numărul de telefon 0800 008 210 (apelabil gratuit) si sa urmati pasii pentru a fi directionati catre Operatorul de distributie sau sa apelati direct Operatorul de distributie din zona dvs. conform detaliilor de mai jos:

Întreruperi programate

În cazul întreruperilor programate, avem posibilitatea de a notifica consumatorii asupra întreruperilor în alimentare cu energie electrică. Lista întreruperilor programate poate fi consultată la adresele de mai jos

E-Distribuție Banat (Județele: ARAD, HUNEDOARA, TIMIȘ, CARAȘ-SEVERIN)

E-Distribuție Dobrogea (Județele: IALOMIȚA, CĂLĂRAȘI, CONSTANȚA, TULCEA)

E-Distribuție Muntenia (Județele: BUCUREȘTI, ILFOV, GIURGIU)

Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Sud (Județele: ALBA, BRAȘOV, COVASNA, HARGHITA, MURES, SIBIU)

Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Nord (Județele: BIHOR, BISTRIȚA-NĂSĂUD, CLUJ, MARAMUREȘ, SĂLAJ, SATU MARE)

Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Muntenia Nord (Județele: BRĂILA, BUZĂU, DÂMBOVIȚA, GALAȚI, PRAHOVA, VRANCEA)

Delgaz Grid (Județele: BACĂU, BOTOȘANI, IAȘI, NEAMȚ, SUCEAVA, VASLUI)

Distributie Energie Oltenia S.A. (Județele: ARGEȘ, DOLJ, GORJ, MEHEDINȚI, OLT, TELEORMAN, VÂLCEA)


Plângeri/sesizări

Puteți adresa o plângere, în nume propriu sau prin persoane împuternicite, prin următoarele mijloace:

 • Telefonic, la nr. de telefon 0800 008 210;
 • Prin fax, la nr. 021 316 44 99;
 • Prin poștă sau depunere la punctul de lucru, la adresa Str. Vasile Lascăr nr. 30, etaj 2, ap. 2, sector 2, București, de Luni până Vineri între orele 09:00 – 17:00;
 • Prin e-mail la adresa [email protected].

Pentru audiențe vă puteți prezenta la punctul de lucru în zilele de Joi, în intervalul 09:00 – 17:00. Persoana responsabilă este Dl. Cristian CRISTEA, în calitate de Administrator.

Pentru depunerea sau transmiterea plângerilor, trebuie să completați Formularul de înregistrare a plângerii cu datele de identificare, cel puțin cele indicate la secțiunea A, punctele A1 – A6, precum și informațiile referitoare la problema reclamată și documentele probatorii ca anexe, dacă este cazul. Dacă plângerea este depusă printr-o persoană împuternicită, se va anexa la aceasta împuternicirea respectivă. Plângerea va fi înregistrată, analizată și soluționată respectând termenul maxim de soluționare din tabelul de mai jos.

tabel-plangeri-sesizari

Clientul are dreptul de a apela la Autoritatea competentă, la alte proceduri extrajudiciare sau la instanța judecătorească în vederea soluționării plângerii.

AUTORITATEA NATIONALĂ DE REGLEMENTARE

ÎN DOMENIUL ENERGIEI

str. Constantin Nacu, nr. 3, sector 2, București, Romania

Număr gratuit: 0800800410; fax: 021.312.43.65

E-mail: [email protected]; website: www.anre.ro

DESPAGUBIREA CONSUMATORILOR PENTRU DETERIORAREA UNOR RECEPTOARE

Consumatori casnici
ANRE a emis Ordinul nr. 177/2015 pentru aprobarea Procedurii privind acordarea despăgubirilor clienților casnici pentru receptoarele electrocasnice deteriorate ca efect al unor supratensiunii accidentale produse din culpa operatorului de rețea. Detalii aici
Operatorul de Rețea (numit în continuare OR) va despăgubi clienții casnici (în continuare CC) prin intermediul furnizorului său, sau după caz direct CC, ori de câte ori sunt îndeplinite condițiile de acordare a despăgubirilor, dacă în urma investigației efectuate de către OR se constată existența prejudiciului și culpa OR.

În cazul în care contractul de rețea cu OR la care este racordat locul de consum este încheiat de furnizor, CC transmite acestuia cererea pentru acordarea despăgubirilor, iar în cazul în care contractul de rețea cu OR la care este racordat locul de consum este încheiat de CC, cererea se transmite la OR.

Termenul de depunere a cererii de despăgubire la furnizor/OR, de către CC, este de 10 zile lucrătoare de la producerea evenimentului care a cauzat deteriorarea receptoarelor electrocasnice. În situația în care din motive obiective CC nu poate transmite cererea în termenul de maximum 10 zile lucrătoare de la data apariției supratensiunii accidentale, acesta transmite furnizorului/OR cererea pentru acordarea despăgubirilor, însoțită de documentele justificative privind depășirea termenului, la data luării la cunoștință a deteriorării receptoarelor electrocasnice.

În situația în care CC este îndreptățit să primească despăgubiri, în vederea stabilirii acestora, CC trebuie să depună la furnizor, în termen de maximum 60 de zile lucrătoare de la primirea înștiințării, documentele justificative (documente de achiziție: factură/chitanță/bon fiscal etc. și documente aferente contravalorii reparației receptoarelor electrocasnice deteriorate: factură/chitanță/bon fiscal sau, în cazul în care reparația receptorului nu este posibilă, confirmarea din partea unui operator economic specializat în repararea receptoarelor electrocasnice că reparația nu este posibilă). Termenul de depunere a documentelor justificative, la furnizor, poate fi prelungit cu maximum 30 de zile lucrătoare dacă CC dovedește motivul întemeiat al depășirii termenului.

Dacă este posibilă repararea receptoarelor electrocasnice deteriorate, valoarea despăgubirilor este egală cu valoarea reparației. Dacă reparația nu este posibilă, CC este îndreptățit să primească despăgubiri calculate conform prevederilor Procedurii aprobate prin Ordinul ANRE nr. 177/16.12.2015.
În cazul în care repararea receptoarelor electrocasnice deteriorate nu este posibilă, calculul despăgubirilor plătite CC se efectuează de către OR astfel:
– dacă CC deține documentele de achiziție ale receptorului deteriorat și durata efectivă de utilizare a acestuia este mai mică decât durata medie de utilizare, atunci valoarea despăgubirilor este egală cu valoarea de achiziție ponderată cu diferența dintre durata medie de utilizare și durata efectivă de utilizare, raportată la durata medie de utilizare, dar nu mai puţin de 50% din valoarea de achiziție;
– dacă CC nu mai deține documentele care să ateste valoarea de achiziție a receptorului electrocasnic deteriorat, iar durata efectivă de utilizare a receptorului electrocasnic deteriorat, declarată de către CC, este mai mică decât durata medie de utilizare, atunci valoarea despăgubirilor este egală cu valoarea minimă de piață a unui receptor nou cu aceleași caracteristici tehnice, ponderată cu diferența dintre durata medie de utilizare și durata efectivă de utilizare, raportată la durata medie de utilizare, dar nu mai puțin de 50% din valoarea receptorului electrocasnic nou;
– dacă durata efectivă de utilizare a receptorului electrocasnic deteriorat este mai mare sau egală cu durata medie de utilizare a receptorului electrocasnic, atunci valoarea despăgubirilor este egală cu 50% din valoarea minimă identificată pe piață de OR, ca preț pentru un produs cu aceleași caracteristici tehnice cu ale receptorului electrocasnic deteriorat, indiferent dacă CC deține sau nu documente justificative care să ateste valoarea de achiziție;

În cazul în care între CC, OR și furnizor există divergențe privind rezultatul investigației referitoare la culpa OR și/sau valoarea despăgubirilor, părțile implicate se pot adresa instanțelor judecătorești pentru soluționare.

Nu se acordă despăgubiri pentru receptoarele radio și/sau TV deteriorate în situația în care CC a solicitat exonerarea de la plata taxei pentru serviciul public de radiodifuziune și/sau televiziune pentru nedeținerea acestor tipuri de receptoare. De asemenea, pentru receptoarele electrocasnice de tipul lămpilor electrice și a receptoarelor electrotermice care nu conțin componente electronice, nu se acordă despagubiri.

Agenti economici

Pentru consumatorii agenti comerciali, in cazul deteriorarii de bunuri electrocasnice din culpa Operatorului de distributie, solutionarea  se face in instanta de judecata.

 

Documente:

Indicatori de calitate serviciu

Rapoarte privind activitatea de soluționare a plângerilor clienților finali – Ordinul 16/2015 ANRE

Etichetă energie electrică

 

Indicatori de performanță garantați pentru furnizare și distribuție

 

Standarde de performanta pentru distributia de energie

ANRE anunta noi standarde de performanta pentru serviciul de distributie, transport si de sistem in domeniul energiei electrice: COMUNICAT.

Ca urmare a intrarii în vigoare a ordinului ANRE nr. 11/30.03.2016 privind aprobarea Standardului pe performanţă pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice, operatorul de distribuţie concesionar are obligaţia de a acorda utilizatorilor compansaţii pentru nerespectarea indicatorilor de performanţă prevăzuţi în standard. Pentru mai multe detalii, va rugam sa accesati Ordinul nr. 11/30.03.2016.

 

Prelucrarea datelor cu caracter personal

În conformitate cu cerințele Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată, NEXT ENERGY PARTNERS S.R.L., în calitate de operator de date cu caracter personal, are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizați despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană. Scopul colectării datelor este legat de îndeplinirea obiectului de activitate al societății, respectiv comercializarea energiei electrice.

Orice persoană care accesează site-ul și care oferă date sau informații cu caracter personal, inclusiv prin intermediul formularelor de comanda de pe acest site, își manifestă acordul în mod expres și neechivoc pentru următoarele:

 • procesarea informațiilor transmise de către aceasta în scopul derulării relațiilor precontractuale/contractuale cu NEXT ENERGY PARTNERS S.R.L.;
 • stocarea și procesarea de către NEXT ENERGY PARTNERS S.R.L. a informațiilor ce contribuie la îmbunătățirea relației cu clienții/potențialii clienți/consumatorii;
 • prelucrarea datelor și informațiilor personale de către NEXT ENERGY PARTNERS S.R.L. în vederea efectuării de studii de piață.

Informațiile  înregistrate sunt destinate utilizării de către operator și pot fi comunicate numai următorilor destinatari: partenerilor contractuali ai operatorului, alte companii din același grup cu operatorul, autorități publice centrale/locale, agenții de colectare debite/recuperare creanțe, mass-media, cu respectarea prevederilor contractuale de confidențialitate.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiați de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a vă adresa justiției.

Totodată, aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor personale care vă privesc și să solicitați ștergerea datelor.

Orice persoană are dreptul de a se opune, pentru motive legitime, la prelucrarea datelor ce o privesc. Acest drept de opoziție poate fi exclus pentru anumite prelucrări prevăzute de lege (ex.: prelucrări efectuate de serviciile financiare și fiscale, de poliție, justiție, securitate socială). Orice persoană are, de asemenea, dreptul de a se opune, în mod gratuit și fără nici o justificare, la prelucrarea datelor sale personale în scopuri de marketing direct.

Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată, trimisă către NEXT ENERGY PARTNERS S.R.L. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiției. Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informați cât mai curând posibil.

 

 

Legislatie specifica:

Toate reglementarile in domeniul energiei electrice se regasesc la adresa: www.anre.ro

 • Ordin ANRE 59/2013 – Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la rețelele electrice de interes public – Anexa;
 • Ordin ANRE 35/2013 – Ordin pentru aprobarea procedurilor privind soluționarea/medierea neînțelegerilor apărute la încheierea contractelor în domeniul energiei;
 • Legea 134/2012 – Lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 88/2011 privind modificarea și completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie;
 • Legea 123/2012 – Legea energiei electrice și a gazelor naturale – modificată și completată prin Legea nr. 127/ 2014;
 • OUG 88/2011 – Ordonanță privind modificarea și completarea Legii nr.220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie;
 • Legea 139/2010 – Lege privind modificarea și completarea Legii nr.220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie;
 • OG 29/2010 – Ordonanță privind modificarea și completarea Legii nr.220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie;
 • Ordin ANRE 69/2009 – Ordin pentru aprobarea Regulamentului de etichetare a energiei electrice – Revizia 1;
 • HG 1215/2009 –Hotărare privind stabilirea criteriilor și a condițiilor necesare implementării schemei de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficiență pe baza cererii de energie termică utilă;
 • HG 1012/2009 – Hotarare pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 977/2003 privind taxa pentru serviciul public de radiodifuziune;
 • Ordin ANRE 128/2008 – Ordin pentru aprobarea Codului tehnic al rețelelor de distribuție;
 • Legea 220/2008 – Lege pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie – modificată și completată prin OG 29/2010, Legea 139/2010, Legea 134/2012, Legea nr. 23/2014;
 • HG 1292/2007 – Hotarare pentru completarea art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 977/2003 privind taxa pentru serviciul public de radiodifuziune;
 • Ordin ANRE 44/2006 – Ordin pentru aprobarea Contractului-cadru pentru prestarea serviciului de transport, a serviciilor de sistem şi serviciilor prestate de operatorul comercial participanţilor la piaţa angro de energie electrică între C.N. Transelectrica S.A. şi client;
 • Ordin ANRE 35/2004
 • HG 977/2003 – Hotărâre privind taxa pentru serviciul public de radiodifuziune – modificată cu HG1292/2007;
 • Ordin ANRE 107/2016 – ORDIN pentru aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuție a energiei electrice și a prețului pentru energia electrică reactivă, pentru societatea E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A.;
 • Ordin ANRE 108/2016 – ORDIN pentru aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuție a energiei electrice și a prețului pentru energia electrică reactivă, pentru societatea Enel Distribuție Banat – S.A.;
 • Ordin ANRE 109/2016 – ORDIN pentru aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuție a energiei electrice și a prețului pentru energia electrică reactivă, pentru societatea Enel Distribuție Dobrogea – S.A.
 • Ordin ANRE 110/2016 – ORDIN pentru aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuție a energiei electrice și a prețului pentru energia electrică reactivă, pentru societatea CEZ Distribuție – S.A.
 • Ordin ANRE 111/2016 – ORDIN pentru aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuție a energiei electrice și a prețului pentru energia electrică reactivă, pentru societatea E.ON Distribuție Romania – S.A.
 • Ordin ANRE 112/2016 – ORDIN pentru aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuție a energiei electrice și a prețului pentru energia electrică reactivă, pentru societatea Filiala de Distribuție a Energiei Electrice Electrica Distribuție Muntenia Nord – S.A.
 • Ordin ANRE 113/2016 – ORDIN pentru aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuție a energiei electrice și a prețului pentru energia electrică reactivă, pentru societatea Filiala de Distribuție a Energiei Electrice Electrica Distribuție Transilvania Nord – S.A.
 • Ordin ANRE 114/2016 – ORDIN pentru aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuție a energiei electrice și a prețului pentru energia electrică reactivă, pentru societatea Filiala de Distribuție a Energiei Electrice Electrica Distribuție Transilvania Sud – S.A.

 

ANRE: Decizii si Ordine

 

Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012

Legea 127/2014 pentru modificarea și completarea Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012 și a Legii petrolului nr. 238/2004

Ord. 64/2014 Regulamentului de furnizare a energiei electrice la clienții finali

Ord. 105/2014 pentru aprobarea Procedurii privind schimbarea furnizorului de energie electrică de către clientul final

Ord. 33/2014 privind facturarea energiei electrice reactive

Ord. 89/2015 – tariful mediu pentru introducerea energiei electrice în rețea (TG)

Ord. 93/2015 – tariful pentru extragerea energiei electrice din rețea (TL), tariful pentru serviciul de sistem

Ord. 95/2015 – contribuția pentru cogenerarea de înaltă eficiență

Ord. 96/2015 pentru aprobarea Regulamentului privind activitatea de informare a clienților finali de energie electrică și gaze naturale

Ord. 16/2015 – aprobarea procedurii-cadru privind obligația furnizorilor de energie electrică de soluționare a plângerilor clienților finali

Ord 09 15 valorilor limita de tranzacționare a certificatelor verzi și a contravalorii unui certificat verde neachiziționat, aplicabile pentru anul 2015

Ord. 118/2015 privind aprobarea Standardului de performanță pentru activitatea de furnizare a energiei electrice

 

Prelucrarea datelor cu caracter personal

În conformitate cu cerințele Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată, NEXT ENERGY PARTNERS S.R.L., în calitate de operator de date cu caracter personal, are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizați despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană. Scopul colectării datelor este legat de îndeplinirea obiectului de activitate al societății, respectiv comercializarea energiei electrice.

Orice persoană care accesează site-ul și care oferă date sau informații cu caracter personal, inclusiv prin intermediul formularelor de comanda de pe acest site, își manifestă acordul în mod expres și neechivoc pentru următoarele:

 • procesarea informațiilor transmise de către aceasta în scopul derulării relațiilor precontractuale/contractuale cu NEXT ENERGY PARTNERS S.R.L.;
 • stocarea și procesarea de către NEXT ENERGY PARTNERS S.R.L. a informațiilor ce contribuie la îmbunătățirea relației cu clienții/potențialii clienți/consumatorii;
 • prelucrarea datelor și informațiilor personale de către NEXT ENERGY PARTNERS S.R.L. în vederea efectuării de studii de piață.

Informațiile  înregistrate sunt destinate utilizării de către operator și pot fi comunicate numai următorilor destinatari: partenerilor contractuali ai operatorului, alte companii din același grup cu operatorul, autorități publice centrale/locale, agenții de colectare debite/recuperare creanțe, mass-media, cu respectarea prevederilor contractuale de confidențialitate.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiați de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a vă adresa justiției.

Totodată, aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor personale care vă privesc și să solicitați ștergerea datelor.

Orice persoană are dreptul de a se opune, pentru motive legitime, la prelucrarea datelor ce o privesc. Acest drept de opoziție poate fi exclus pentru anumite prelucrări prevăzute de lege (ex.: prelucrări efectuate de serviciile financiare și fiscale, de poliție, justiție, securitate socială). Orice persoană are, de asemenea, dreptul de a se opune, în mod gratuit și fără nici o justificare, la prelucrarea datelor sale personale în scopuri de marketing direct.

Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată, trimisă către NEXT ENERGY PARTNERS S.R.L. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiției. Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informați cât mai curând posibil.

1. Oferta-tip: Plan tarifar – Pret unic al energiei – consumatori casnici si consumatori noncasnici mici – perioada 01.09.2017-31.12.2017

2. Oferta-tip: Plan tarifar – Pret unic al energiei – consumatori casnici si consumatori noncasnici mici – perioada 01.01.2018-31.03.2018

3. Oferta-tip: Plan tarifar – Pret unic al energiei – consumatori casnici si consumatori noncasnici mici – perioada 01.04.2018-31.08.2018

4. Oferta-tip: Plan tarifar – Pret unic al energiei – consumatori casnici si consumatori noncasnici mici – perioada 01.09.2018-31.12.2018

5. Oferta-tip: Plan tarifar – Pret unic al energiei – consumatori casnici si consumatori noncasnici mici – perioada 01.11.2018-31.12.2018

6. Oferta-tip: Plan tarifar – Pret unic al energiei – consumatori casnici si consumatori noncasnici mici – perioada 01.01.2019-15.07.2019

7. Oferta-tip: Plan tarifar – Pret unic al energiei – consumatori casnici si consumatori noncasnici mici – perioada 16.07.2019-31.12.2019

8. Oferta-tip: Plan tarifar – Pret unic al energiei – consumatori casnici si consumatori noncasnici mici – perioada 01.01.2020-15.01.2020

9. Oferta-tip: Plan tarifar – Pret unic al energiei – consumatori casnici si consumatori noncasnici mici – perioada 16.01.2020-31.12.2020

Tabel Anexa oferta cu tarifele de transport, de servicii de sistem şi de distribuţie, contribuţia pentru cogenerarea de înaltă eficienţă, valoarea certificatelor verzi, accize şi TVA 

 

DREPTUL LA INFORMARE AL CONSUMATORULUI DE ENERGIE ELECTRICA

Stimate client,
Prin lege, aveţi dreptul de a fi informat, în relaţia dumneavoastră cu NEXT ENERGY PARTNERS S.R.L.

Aveţi dreptul să cereţi şi să primiţi, gratuit, înainte de semnarea contractului de furnizare, o copie a acestuia şi a condiţiilor-standard de furnizare a serviciului, după caz.

Înainte de semnarea contractului de furnizare, NEXT ENERGY PARTNERS S.R.L. are obligaţia de a vă pune la dispoziţie, în scris, următoarele informaţii:
– etapele şi documentele necesare pentru încheierea unui contract de furnizare;
– ofertele tip pentru care puteţi opta, după caz;
– contractul corespunzător ofertei alese, după caz;
– preţurile şi tarifele practicate.

Verificaţi înainte de semnare dacă, în contractul primit sunt incluse cel puţin următoarele informaţii:
– identitatea şi adresa furnizorului;
– serviciul furnizat, nivelurile de calitate a serviciului oferit şi continuitatea în alimentare, precum şi termenul de începere a derulării contractului;
– preţul/tariful aplicabil;
– durata contractului, condiţiile de reînnoire/prelungire a contractului şi de întrerupere temporară a alimentării cu energie electrică/gaze naturale, dreptul de denunţare unilaterală a contractului;
– compensaţiile/despăgubirile şi modalitatea de rambursare aplicabilă în caz de nerespectare a nivelurilor de calitate a serviciului prevăzut prin contract, după caz;
– penalităţile pe care trebuie să le plătiţi dacă nu respectaţi prevederile contractuale.

Furnizorul dumneavoastră NEXT ENERGY PARTNERS S.R.L. are obligaţia de a vă oferi, la cerere, un extras tipărit al procedurii de înregistrare, investigare şi soluţionare a petiţiilor primite de la consumatori.

Furnizorul dumneavoastră NEXT ENERGY PARTNERS S.R.L. este obligat să vă informeze în legătură cu orice modificări ale preţurilor, modului de facturare, de încasare sau ale altor condiţii din contract, în mod direct şi în timp util, într-un mod transparent şi uşor de înţeles.

Dacă nu sunteţi de acord cu modificările anunţate, aveţi dreptul de a renunţa la contract fără a plăti despăgubiri, respectând prevederile contractuale şi legale în vigoare.

Dacă dreptul dumneavoastră de a fi informat vă este încălcat, vă puteţi adresa Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei – ANRE.

AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI
Str. Constantin Nacu, nr. 3, sectorul 2, București, România
Telefon: 021. 327.81.00; fax: 021. 312.43.65, număr gratuit: 0800800410
E-mail: [email protected], website: www.anre.ro

 

CONTRACTARE

Obiectivul Next Energy consta in asigurarea satisfactiei depline a consumatorilor finali, prin:

 • crearea si mentinerea unei interactiuni permanente, realizabila bidirectional, ori de cate ori este necesar;
 • furnizarea unei informari complete si clare cu privire la evolutia tarifelor si conditiilor pietei de energie;
 • standardizarea si simplificarea tuturor ofertelor si conditiilor de contract, astfel incat alegerea sa fie cat mai usoara.

Pentru a deveni client Next Energy puteti solicita o oferta standard pe adresa de e-mail [email protected]  sau apeland numarul de telefon 021 316 44 00 unde veti afla informatiile necesare cu privire la primirea unei oferte si a procesului de semnare a unui contract de furnizare.

Procesul de schimbare a furnizorului se bazeaza pe cateva etape simple si intuitive. Mai exact, este vorba despre:

 • Solicitarea unei oferte
 • Agrearea contractului de furnizare a energiei electrice
 • Semnarea contractului de furnizare a energiei electrice
 • Notificarea furnizorului actual, a operatorului de rețea și a noului furnizor cu privire la denunțarea contractului

De asemenea, puteti consulta ghidul alegerii furnizorului de energie conform ordinului ANRE 88/2009 cu modificările şi completările ulterioare si ordinului ANRE 14/2011.

Dacă doriți o ofertă de furnizare e energiei electrice, ne puteți contacta prin următoarele mijloace:

 • Prin prezentare la punctul de lucru la adresa: Str. Vasile Lascăr nr. 30, etaj 2, ap. 2, sector 2, București;
 • Prin transmiterea la adresa de e-mail [email protected] a Formularului de ofertă completat, împreună cu alte documente anexate;
 • Telefonic la numărul de telefon (021) 316.44.00;
 • Prin transmiterea pe fax la numărul (021) 316.44.96 a Formularului de ofertă completat, împreună cu alte documente anexate;
 • Prin completarea formularului on-line de mai jos.

Pentru orice alte nelamuriri sau informatii suplimentare, trimiteti-ne intrebarea dumneavoastra la adresa de email [email protected] numarul de telefon: 021.316.44.00, Fax: 021.316.44.96.
Promitem sa va raspundem in cel mai scurt timp cu putinta!

DETALII CONSUMATOR

Denumire (obligatoriu)

Adresă

Adresa de email (obligatoriu)

Telefon

Fax

DETALII LOC/LOCURI DE CONSUM

Adresa loc consum

Activitate loc consum
(ex: locuință, clădire de birouri, farmacie, etc.)

Consum lunar estimat [kWh]

Nivel de tensiune (JT, MT, IT)

Program de lucru
(încărcare pe schimburi, consum în zilele nelucrătoare)

Pentru a vă putea face o ofertă cât mai avantajoasă vă rugam să ne trimiteți consumurile orare (IBD) - (opțional)

Daca nu dispuneți de consumul orar de la furnizorul actual, vă rugăm să ne trimiteți 2 facturi aferente sezonului de vară, respectiv de iarnă, împreună cu toate anexele - (opțional)

Prin completarea prezentului formular, declar ca imi exprim consimtamantul, in mod expres si neechivoc, pentru ca orice date cu caracter personal, precum si orice alte informatii furnizate de mine, cuprinse in acest document, sa intre in baza de date NEXT ENERGY PARTNERS S.R.L., a imputernicitilor acestuia, pentru a fi prelucrate si utilizate de acestia in orice activitati si scopuri statistice si/sau legate de marketing (inclusiv primirea de apeluri in actiuni de marketing direct, de promovare a noilor oferte, produse si servicii), in conformitate cu legislatia in vigoare si in conformitate cu Politica de Confidentialitate.