Productie de energie verde

Centrala Electrică Eoliană Slobozia Conachi este destinată producerii de energie electrică pe baza energiei cinetice a vântului, ca resursa naturală regenerabilă și nepoluantă și furnizarea de energie electrică la consumatori, prin intermediul rețelei electrice de  Distribuție (R.E.D.) aparținând Electrica  Distribuție Muntenia Nord S.A.

Exploatarea Centralei Electrice Eoliene Slobozia Conachi a condus la realizarea următoarelor obiective:

  • valorificarea oportunității existenței vântului, ca resursă energetică naturală regenerabilă, în zona amplasamentului.
  • contribuirea la satisfacerea cererii crescânde de energie electrică din România și ale statelor europene.
  • asigurarea unei alternative la resursele de gaze naturale și petrol ale României care se epuizează și contribuirea la implementarea Strategiei Naționale pentru Dezvoltare Durabilă a României, orizonturi 2013-2020-2030.
  • contribuirea la implementarea Strategiei Energetice a României pentru 2007-2020.
  • sprijinirea dezvoltării economice a zonei.

Date tehnice

  • Localizare: Slobozia Conachi, Galați
  • Putere instalată: 2 MW
  • Randament: 36%