Gaze Naturale

paginainconstructie1

Furnizare gaze naturale

Furnizarea gazelor este definită în Legea Gazelor ca activitate distinctă şi reprezintă comercializarea gazelor, ca marfă. Prin reglementările legislative actuale, furnizarea de gaze naturale se poate face la preţ reglementat, respectiv la preţ negociat. NEXT ENERGY PARTNERS S.R.L. oferă exclusiv servicii de furnizare la preţ negociat, consumatorilor eligibili.

Consumatorii eligibili sunt acei consumatori care pot să își aleagă un furnizor licențiat de gaze naturale și să semneze contracte direct cu acesta, la un preţ negociat. Pentru toti clientii de gaze naturale pe care ii detine in portofoliu, NEXT ENERGY PARTNERS S.R.L. ofera si serviciile impuse de ANRE, anume cele de transport, distribuţie si inmagazinare subterana.

NEXT ENERGY PARTNERS deţine Licenţa furnizare gaze naturale 2049/2016.

Oferte tip furnizare gaze naturale

Avand in vedere faptul ca la aceasta ora consumatorii casnici beneficiaza de conditii de pret mai avantajoase decat putem oferi, va recomandam ca sa pastrati furnizorul actual de gaze naturale pe care il aveti in acest moment.

Va informam ca atunci cand conditiile de piata ne vor permite sa facem o oferta mai buna decat cea pe care o aveti in acest moment, vom actualiza aceasta pagina.

Link: oferte-tip furnizare gaze naturale

DOCUMENTE                              

Următoarele documente sunt puse la dispoziția clienților noștri în conformitate cu Modalitățile de informare a clienților finali de către furnizorii de gaze naturale cu privire la condițiile comerciale de furnizare a gazelor naturale – Ordinul ANRE 106/22.10.2014

Clientul are dreptul de a apela la Autoritatea competentă, la alte proceduri extrajudiciare sau la instanța judecătorească în vederea soluționării plângerii.
AUTORITATEA NATIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI
str. Constantin Nacu, nr. 3, sector 2, București, Romania
Număr gratuit: 0800800410; fax: 021.312.43.65
E-mail: [email protected]; website: www.anre.ro

 

Conformitate/ Raportari

 

LEGAL

Legea nr. 123/10.06.2012 – Legea energiei electrice si a gazelor naturale cu completarile si modificarile ulterioare

Ordinul ANRE nr. 118/2014 privind obligatia producatorilor si furnizorilor de a vinde gaze pe bursa

Ordinul ANRE nr. 107/2014 privind stabilirea unor masuri privind furnizarea gazelor naturale la clientii noncasnici in perspectiva eliminarii preturilor finale reglementate

Legea nr. 121/2014 privind eficienţa energetica

Hotărârea nr. 511/2014 privind stabilirea preţului de achiziţie a gazelor naturale din producţia internă pentru piaţa reglementată de gaze naturale

Ordinul nr. 16/2013 privind aprobarea Codului reţelei pentru Sistemul naţional de transport al gazelor naturale

Ordinul ANRE nr. 35/05.06.2013 pentru aprobarea procedurilor privind solutionarea/medierea neintelegerilor aparute la incheierea contractelor in domeniul energiei

Ordinul ANRE nr. 61/2013 privind aprobarea Regulamentului privind organizarea si functionarea comisiei pentru solutionarea disputelor pe piata angro si cu amanuntul aparute intre participantii la piata de energie electrica si gaze naturale;
Ordinul nr. 50/2013 pentru aprobarea Regulilor generale privind piaţa centralizată de gaze naturale

Ordinul nr. 34/31.05.2013 privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea autorizatiilor de infiintare si a licentelor in sectorul gazelor naturale

Ordinul nr. 46/28.06.2013 pentru modificarea ordinelor presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementata a gazelor naturale

Ordinul nr. 62/2013 pentru aprobarea Regulamentului de constatare, notificare şi sancţionare a abaterilor de la reglementările emise în domeniul energiei

Ordinul nr. 42/12.12.2012 pentru aprobarea Regulamentului privind furnizarea gazelor naturale la clientii finali
ORDIN nr. 32 din 30 august 2012 pentru aprobarea Procedurii privind proiectarea, verificarea, executia, receptia si punerea în functiune a instalatiilor de utilizare a gazelor naturale

Ordonanta De Urgenta nr. 70/31.08.2011 privind masurile de protectie sociala în perioada sezonului rece

Ordinul ANRE nr. 86/2009 privind activitatea de informare a consumatorilor de energie electrica si gaze naturale

Ordinul nr. 77/2009 privind aprobarea contractelor-cadru de furnizare reglementata a gazelor naturale

Ordinul ANRE nr. 47/2008 – Metodologie privind schimbarea furnizorului de catre consumatorii noncasnici de gaze naturale

Ordinul nr. 56/2008 aprobarea Metodologiei pentru trecerea de la facturarea cantitatilor de gaze naturale in unitati volumetrice la facturarea in unitati de energie

Ordinul nr. 62/2008 privind aprobarea Regulamentului de masurare a cantitatilor de gaze naturale tranzactionate in Romania

Ordinul nr. 117/2008 pentru aprobarea Metodologiei privind raportarea informaţiilor referitoare la consumatorii industriali de gaze naturale şi a Metodologiei privind raportarea informaţiilor referitoare la clienţii finali de energie electrica

Ordinul ANRE nr. 47/2007 – Metodologie privind schimbarea furnizorului de catre consumatorii casnici de gaze naturale cu completarile is modificarile ulterioare

H.G. nr. 638/2007 privind deschiderea integrala a pietei de energie electrica si gaze naturale

Ordinul nr. 37/2007 privind aprobarea Standardului de performanta pt activitatea de furnizare a gazelor naturale

Ordinul nr. 59/13.12.2007 privind modificarea si completarea standardului de performanta pentru serviciul de distributie a gazelor naturale

Decizia nr. 1368/2006 privind deschiderea integrală a pieţei interne a gazelor naturale pentru consumatorii noncasnici

Decizie nr. 1361/2006 privind aprobarea Standardului de performanta pentru serviciul de transport al gazelor naturale si a Standardului de performanta pentru serviciul de distributie a gazelor naturale cu completarile si modificarile ulterioare

H.G. nr. 1043/2004 – Regulamentul privind accesul la sistemele de distributie a gazelor naturale

 

PROCESUL DE SCHIMBARE A FURNIZORULUI NU PRESUPUNE PLATA NICIUNEI TAXE

 

Lista întreruperilor programate poate fi consultată la adresele de mai jos:

1 – Distrigaz Sud Retele: www.distrigazsud-retele.ro
2 – Covi Construct: www.covi.ro
3 – Delgaz Grid: www.delgaz-grid.ro
4 – Wirom: www.wirom.ro
5 – Mega Construct: www.megaconstruct.ro
6 – Gaz Sud: www.gazsud.ro
7 – Amarad: www.amarad.ro
8 – Gaz Est: www.gazest.ro
9 – Nord Gaz: www.nordgaz.ro
10 – BERG Sistem Gaz: www.berggaz.ro
11 – Otto Gaz: www.ottogaz.ro
12 – Tulcea Gaz: www.tulceagaz.ro
13 – CPL Concordia: www.cplconcordia.ro
14 – Congaz: www.congaz.ro

 

Obligativitatea efectuării reviziei/verificării instalaţiei de utilizare a gazelor naturale
Conform noilor prevederi legislative (Normele Tehnice în vigoare NTPEE – 2008 aprobate prin Ordinul A.N.R.E 5/2009 publicat în Monitorul Oficial nr. 255 bis, partea I/16.04.2009), efectuarea verificării/reviziei instalaţiei de utilizare a gazelor naturale reprezinta o obligaţie ce revine clienţilor.
Potrivit normelor legale în vigoare, verificarea tehnică a instalaţiilor de utilizare se realizează la maximum 2 ani, iar revizia tehnică a instalaţiei de utilizare la maximum 10 ani.

Revizia este obligatorie şi în următoarele cazuri:
– în urma neutilizării instalaţiei o perioadă mai mare de 6 luni;
– după orice accident care poate afecta instalaţia de utilizare.

În cazul nerealizării serviciului de verificare/revizie în termenul specificat mai sus, pentru asigurarea reţelei şi a instalaţiei de utilizare furnizorul de gaze naturale va fi pus în situaţia de a aplica măsurile de sistare a furnizării gazelor naturale.
În vederea îndeplinirii obligaţiilor legale, clienţii pot alege pentru efectuarea serviciului de verificare/revizie orice firmă autorizată ANRE.

 

Standardul de Performanta

Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei a emis un ordin care stabileste nivelurile indicatorilor de performanta si obiectivele cu privire la furnizarea gazelor naturale, pentru urmatoarele activitati:
 • Contractarea gazelor naturale
 • Facturarea contravalorii gazelor natural furnizate
 • Solutionarea sesizarilor consumatorilor cu privire la conditiile de calitate a gazelor naturale furnizate
 • Informarea consumatorilor in conformitate cu cerintele prezentului standard de performanta
 • Rezolvarea reclamatiilor la adresa furnizorului formulate de solicitanti/consumatori cu privire la nerespectarea standardului de performanta
 • Rezolvarea altor reclamatii si cereri ale solicitantilor/consumatorilor

Standardul de performanta reglementeaza criteriile de calitate comerciala definite de indicatorii de performanta pentru asigurarea serviciului de furnizare a gazelor naturale catre consumatori, precum si cerintele de raportare pentru furnizori. Pentru informatii suplimentare referitoare la reglementarile ANRE, va invitam sa descarcati documentele atasate mai jos.


>>>>> Raportul anual al nivelului de realizare a indicatorilor de performanta pentru anul 2016 – conform Anexei nr. 3 la Standardul de performanta pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale, aprobat prin Ordinul ANRE nr. 37/2007

>>>>>> Raportul anual al nivelului de realizare a indicatorilor de performanta pentru anul 2017 – conform Anexei nr. 3 la Standardul de performanta pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale, aprobat prin Ordinul ANRE nr. 37/2007

>>>>> Raportul anual al nivelului de realizare a indicatorilor de performanta pentru anul 2018 – conform Anexei nr. 3 la Standardul de performanta pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale, aprobat prin Ordinul ANRE nr. 37/2007

>>>>>> Raportul anual al nivelului de realizare a indicatorilor de performanta pentru anul 2019 – conform Anexei nr. 3 la Standardul de performanta pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale, aprobat prin Ordinul ANRE nr. 37/2007


Ordinul ANRE nr. 37 din 2007 privind aprobarea Standardului de performanta pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale

Sinteza standardului de performanta

Standardul de performanta pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale aprobat prin Ordinul presedintelui ANRE nr. 37/2007

Conform prevederilor acestui standard,  furnizorul de gaze naturale are urmatoarele obligatii:

 • de a raspunde solicitarii primite din partea oricarui solicitant/consumator, având ca obiect incheierea/modificarea unui contract de furnizare reglementata/ negociata a gazelor naturale, in termen de 15 zile de la data primirii solicitarii;

 • de a raspunde sesizarilor adresate in scris de consumatori cu privire la facturi, explicând acestora continutul facturilor si, in cazul in care solicitarea consumatorilor se dovedeste a fi intemeiata, de a proceda la recalcularea facturilor, in termen de 15 zile de la data primirii solicitarii;

 • de a raspunde sesizarilor oricarui consumator cu privire la calitatea gazelor naturale furnizate, in termen de 15 zile de la data primirii solicitarii;

 • de a raspunde sesizarilor oricarui consumator cu privire la functionarea, inlocuirea, remedierea, schimbarea amplasamentului contorului si altele asemenea, in termen de 30 zile de la data primirii solicitarii;

 • de a  informa in scris consumatorul/ solicitantul in legatura cu penalitatile exigibile si de a efectua plata acestora, in termen de 20 de zile de la data la care obligatiile furnizorului au devenit scadente.

In situatia in care nu-si indeplineste aceste obligatii in perioada de timp specificata, furnizorul va plati consumatorului urmatoarele penalitati:

Nr. Crt 

Obligatiile furnizorului

Perioada de timp specificata

Suma specificata

1.

Contractarea gazelor naturale

15 zile de la data primirii solicitarii

30 lei

Pentru fiecare zi suplimentara

5 lei 

2.

Facturarea contravalorii gazelor naturale furnizate

15 zile de la data primirii solicitarii

30 lei 

Pentru fiecare zi suplimentara

5 lei 

3.

Calitatea gazelor naturale furnizate

15 zile de la data primirii solicitarii

50 lei 

Pentru fiecare zi suplimentara

10 lei 

4.

Masurarea gazelor naturale furnizate

30 zile de la data primirii solicitarii

30 lei 

Pentru fiecare zi suplimentara

5 lei 

5.

Penalitati datorate pentru neindeplinirea obligatiilor de plata ale furnizorului

20 de zile de la data la care obligatiile de plata au devenit scadente

150 lei 

In cazul in care termenele prevazute se implinesc intr-o zi nelucratoare, acestea  se decaleaza in mod corespunzator, incepând cu prima zi lucratoare. De asemenea, cererile/solicitarile primite de furnizor dupa ora 16.00 dintr-o zi lucratoare sau la orice ora din zilele nelucratoare vor fi considerate primite in

urmatoarea zi lucratoare.

Solicitantii/consumatorii au dreptul sa adreseze reclamatii:

 • furnizorului, in legatura cu nerespectarea de catre acesta a obligatiilor care ii revin conform prevederilor standardului de performanta; reclamatia poate fi depusa in termen de maximum 30 de zile de la data exigibilitatii obligatiei;

 • ANRE, in legatura cu nerespectarea de catre furnizor a obligatiilor care revin acestuia conform prevederilor standardului de performanta; reclamatia poate fi depusa in termen de maximum 60 de zile de la data exigibilitatii obligatiei.